Motivaţie

Pentru că:

  • Etichetele, stereotipurile legate de gen, de persoane care aparţin unei anumite etnii, naţionalităţi, de persoanele cu dizabilităţi etc. sunt prezente în sistemul educaţional și determină consecințe pe termen lung asupra dezvoltării copilului cât și asupra modului ȋn care acesta se percepe pe sine cât și pe cei din jur;
  • Activitățile care promovează principiile egalităţii de șanse, non-discriminării, trebuie sprijinite și ȋncurajate;
  • Educaţia, școală, activităţile la clasă, trebuie să trasnmită pe lângă competitivitate, performanță și toleranță, recunoaștere, identitate și siguranţă;
  • Rolul cadrelor didactice este deosebit de important în transmiterea mesajelor pozitive copilului legate de diversitate, toleranţă și nu numai.

Ce facem

Mergem și discutăm alături de profesoare și profesori ȋn grădiniţe și școli despre nevoile copiilor pentru a crea un mediu școlar sigur și prietenos și cum pot fi satisfăcute aceste necesități, despre impactul discriminării precum și al stereotipurilor și prejudecăților asupra copiilor. De asemenea, ȋncercăm să oferim resurse pentru dezvoltarea unor activităţi care să combată discriminarea și limitările exterioare, precum și sfaturi legate de depășirea dificultăților ȋntâmpinate de cadrele didactice ȋn cadrul activităţilor.