Cine Suntem

O organizație apolitică, non-profit, care sprijină și promovează principiul egalității de șanse și non-discriminarea.

Ne inspiră o societate care valorifică diversitatea cetățenilor săi și care încurajează și dezvoltă relații bazate pe toleranță, transparență și incluziune.

Echipa noastră este formată din colegi, colege, prieteni și prietene, cu caractere și experiențe diferite dar care împărtășesc aceeași determinare și motivare de a reprezenta schimbarea.

Vrem să aducem în dezbatere principalele probleme cu care grupurile vulnerabile continuă să se confrunte. Dorim să creăm un cadru al ideilor și argumentelor prin care să încurajăm educația în sprijinul egalității și tratamentului egal.

Dorim să participăm activ la dezvoltarea unor programe sociale cu scopul reducerii inegalităților din comunitate și întărirea coeziunii sociale.

Urmărim ca prin acțiunile noastre să încurajăm cultura toleranței, cooperării și a pluralității.

Cautăm sa lucrăm îndeaproape cu alte organizații neguvernamentale și instituții academice ale căror programe converg cu scopul și obiectivele asociației noastre.

Credem în egalitatea cetățenilor, în accesul liber și fără limitări al acestora, principii pe baza cărora este posibilă dezvoltarea societății.

Credem în respectul pentru fiecare cetățean, indiferent de particularități acestuia. În acest sens luptăm contra schemelor de gândire, diversitatea reprezintă o cărămidă esențială a unei societăți democratice, care trebuie să ghideze activitățile publice.

Educarea permanentă a cetățenilor este esențială pentru o comunitate activă, coezivă și solidară, și din acest motiv ne angajăm să contribuim la facilitarea înțelegerii reciproce și a dialogului dintre aceștia.

Credem în spiritul liber de asociere, protecție socială, incluziune și întrajutorare precum și în capacitatea comunităților de a fi transparente și responsabile față de cetățenii vulnerabili.